STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

GPR: Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zniesienia dematerializacji akcji spółki Globalworth Poland Real Estate N.V., Wtorek, 24 września 2019 (20:27)

Raport bieżący nr 20/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Globalworth Poland Real Estate N.V. ("Spółka?) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informacje na temat decyzji Komisji Nadzoru Finansowego ("Komisja?) z dnia 24 września 2019 r. w sprawie udzielenia zezwolenia na przywrócenie wszystkim akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) z dniem 29 września 2019 r.

Niezwłocznie po otrzymaniu decyzji Komisji Spółka zamierza złożyć wniosek do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW?) o wykluczenie akcji Spółki z obrotu giełdowego na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW i zawieszenie notowania akcji Spółki oraz wniosek do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW?) o ustanie uczestnictwa Spółki w KDPW oraz wycofanie z depozytu wszystkich akcji wyemitowanych przez Spółkę z dniem 29 września 2019 r.

W następstwie powyższego Zarząd Spółki informuje, że z dniem 29 września 2019 r. Spółka przestanie podlegać obowiązkom odpowiednim dla spółek publicznych, w tym obowiązkom informacyjnym.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-24Rafał PomorskiCFO