STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

RAF: Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej opublikowanej prognozy wyników na rok 2019., Środa, 25 września 2019 (11:48)

Raport bieżący nr 26/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd RAFAMET S.A., na podstawie weryfikowanych przez biegłego rewidenta wyników finansowych Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. niniejszym informuje, że dokonuje zmiany prognozy wyników finansowych Emitenta na rok 2019, przekazanej uprzednio do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 16/2019 z dnia 04.06.2019 r.

Opublikowana prognoza zakładała osiągnięcie przychodów ze sprzedaży produktów, usług i towarów w wysokości 89 mln zł, zysku netto w wysokości 2,25 mln zł, zaś wskaźnika EBITDA na poziomie 10,3 mln zł. Nowa, skorygowana prognoza przewiduje przychody netto ze sprzedaży produktów, usług i towarów w wysokości 83 mln zł, zysk netto w wysokości 0,83 mln zł, a wskaźnik EBITDA na poziomie 8,3 mln zł.

Plan sprzedaży towarów handlowych uwzględniony w prognozie sprzedaży z dnia 04.06.2019 r. zakładał jej wykonanie na poziomie 4 mln złotych. Pozycje te w całości przechodzą na rok następny, z uwagi na przesunięcie kontraktacji tych pozycji na ostatni kwartał br. Zmniejszenie prognozy sprzedaży produktów i usług o 2 mln zł (z 85 mln zł na 83 mln zł) wynika z przesunięcia terminu kontraktacji usługi remontu kapitalnego wyrobu Emitenta na rok 2020. Zmiany prognoz wyników finansowych są następstwem korekty budżetów kosztów materiałowych, kosztów usług obcych oraz kosztów pracy długoterminowych kontraktów Emitenta podpisanych w latach 2016 ? 2018, a realizowanych obecnie.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-25E. Longin WonsPrezes ZarząduE. Longin Wons
2019-09-25Urszula Niedźwiedź ProkurentUrszula Niedźwiedź