STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

KCH: PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ Z MBANK S.A., Środa, 25 września 2019 (13:48)

Raport bieżący nr 31/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka?) informuje, że w dniu 25.09.2019 r. został podpisany z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank?) aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 2.03.2004 r. ("Umowa?). Zgodnie z aneksem do Umowy termin spłaty kredytu został wydłużony do dnia 31.03.2020 r. Zmianie uległa również kwota kredytu w rachunku bieżącym na kwotę w wysokości 3 670 tys. PLN oraz okres wykorzystania kredytu do dnia 30.03.2020 r. Jednocześnie został dodany warunek do spełnienia przez Spółkę, polegający m.in. dostarczeniu Bankowi aneksu potwierdzającego przedłużenie kredytu przez Alior Bank SA na okres nie krótszy niż do dnia 31.03.2020 r., przy czym spłaty na rzecz Alior Bank SA na koniec września 2019 roku nie mogą być wyższe niż 400 tys. zł, a w kolejnych miesiącach nie mogą wynosić więcej niż 60 tys. zł miesięcznie.

O wcześniejszych zmianach w/w Umowy, Spółka informowała m.in. w raporcie bieżącym nr 29/2019 z dnia 26.07.2019 r.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust 1 MAR


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-25Andrzej ZdebskiPrezes Zarządu
2019-09-25Łukasz AdachWiceprezes Zarządu