STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ZUE: Zawarcie umowy faktoringowej z Bankiem Millennium S.A., Środa, 25 września 2019 (14:21)

Raport bieżący nr 36/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka) informuje, iż w dniu 25 września 2019 r. Spółka zawarła z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank) umowę faktoringową z przejęciem ryzyka (Umowa) dotyczącej wierzytelności Spółki wynikających z realizowanych kontraktów budowlanych. Limit Umowy został ustalony na kwotę 15 mln zł. Umowa została zawarta na czas nieokreślony z terminem wygaśnięcia limitu ustalonym na dzień 21 września 2020 r.

Zabezpieczenie Umowy stanowi weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez Spółkę. Zgodnie z Umową Bank przejmuje ryzyko braku spłaty do wysokości wypłaconych Spółce zaliczek z tytułu zaakceptowanych wierzytelności.

Pozostałe warunki Umowy, w tym w zakresie możliwości jej wypowiedzenia nie odbiegają od postanowień typowych dla tego rodzaju umów.

Spółka informuje, że poza ww. Umową od września 2018 roku Spółka zawarła z Bankiem umowy dotyczące produktów finansowych o łącznej wartości ok. 10 mln zł.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-25Wiesław NowakPrezes Zarządu