STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

HEL: Zawarcie transakcji w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Helio S.A., Środa, 25 września 2019 (14:51)

Raport bieżący nr 20/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Helio S.A. z siedzibą w Wyględach ("Spółka?), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2019 z dnia 3 lipca 2019 roku oraz raportu bieżącego nr 17/2019 z dnia 11 września 2019 roku zawiadamia, że w wyniku ogłoszonego w dniu 3 lipca 2019 roku, przez Spółkę wraz z Panem Leszkiem Wąsowiczem ("Wzywający?) wezwania na sprzedaż akcji Spółki, Helio S.A. z siedzibą w Wyględach, w ramach II tury zapisów zawarła w dniu 25 września 2019 roku transakcję kupna 1.554 akcji Spółki po cenie 10,54 złote (dziesięć złotych pięćdziesiąt cztery grosze) za 1 (jedną) akcję Spółki. Rozliczenie transakcji, o której mowa powyżej, nastąpi w dniu 27 września 2019 roku.

W I terminie zostały złożone zapisy na łączną liczbę 166.428 akcji po 10,54 złote (dziesięć złotych pięćdziesiąt cztery grosze) za 1 (jedną) akcję. Rozliczenie transakcji nastąpiło w dniu 13 września 2019 roku.

Po nabyciu akcji, działający w porozumieniu Helio S.A. wraz z Panem Leszkiem Wąsowiczem będą posiadali łącznie 4.024.982 akcje Helio S.A., co stanowi 80,50% kapitału zakładowego i uprawnia do wykonywania 80,50% głosów na walnym zgromadzeniu Helio S.A.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-25 Leszek Wąsowicz Prezes Zarządu