STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

GKI: Zmiana terminu publikacji raportów okresowych za pierwsze półrocze 2019, Środa, 25 września 2019 (15:03)

Raport bieżący nr 31/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. informuje, iż podjął decyzję o zmianie terminu publikacji raportu

okresowego za pierwsze półrocze 2019 oraz raportu okresowego skonsolidowanego za pierwsze półrocze 2019, z dnia 27 września 2019 r. na dzień 30 września 2019 r.

Podstawa prawna: § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji

bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za

równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z

2009 r. Nr 33, poz. 259).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-25 Sławomir Winiecki Wiceprezes Zarządu
2019-09-25 Piotr Fortuna Członek Zarządu