STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

HMI: Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego, Środa, 25 września 2019 (18:54)

Raport bieżący nr 26/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Na podstawie art. 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757), Zarząd HM Inwest S.A. (dalej: Emitent) informuje o zmianie na dzień 30 września 2019 r. terminu przekazania do publicznej wiadomości Raportu półrocznego skonsolidowanego za pierwsze półrocze 2019 roku.

Zgodnie z treścią raportu bieżącego nr 19/2019 z dnia 14 sierpnia 2019 r. pierwotny termin publikacji w/w raportu okresowego roku został określony na dzień 27 września 2019 r.

Terminy publikacji pozostałych raportów okresowych pozostają bez zmian.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-25PIOTR HOFMANPREZES ZARZĄDU