STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

GPR: Złożenie wniosku o wykluczenie akcji Globalworth Poland Real Estate N.V. z obrotu giełdowego na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW i zawieszenie notowania akcji spółki, Środa, 25 września 2019 (21:36)

Raport bieżący nr 21/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Globalworth Poland Real Estate N.V. ("Spółka?) informuje, że w związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zniesienia dematerializacji wszystkich akcji Spółki, o której mowa w raporcie bieżącym Spółki nr 20/2019 z dnia 24 września 2019 r., w dniu dzisiejszym złożył do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW?) wniosek w sprawie wykluczenia wszystkich akcji Spółki z obrotu giełdowego na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW i zawieszenia obrotu akcjami Spółki począwszy od dnia 26 września 2019 r. do dnia ich wykluczenia z obrotu giełdowego. Ponadto, w dniu dzisiejszym Spółka złozyła do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW?) wniosek o ustanie uczestnictwa Spółki w KDPW oraz wycofanie z depozytu wszystkich akcji wyemitowanych przez Spółkę z dniem 29 września 2019 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-25Rafał PomorskiCFO