STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

GPR: Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie w sprawie wykluczenia z obrotu giełdowego akcji Globalworth Poland Real Estate N.V. oraz zawieszenie obrotu akcjami Globalworth Poland Real Estate N.V., Środa, 25 września 2019 (21:42)

Raport bieżący nr 22/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Globalworth Poland Real Estate N.V. ("Spółka?) informuje, że powziął informacją o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie ("GPW?) uchwały Nr 1008/2019 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie wykluczenia z obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji Spółki ("Uchwała?).

Zgodnie z Uchwałą, w związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie udzielenia Spółce zezwolenia na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu (tj. zniesienia dematerializacji akcji), której była mowa w raporcie bieżącym Spółki nr 20/2019 z dnia 24 września 2019 r., Zarząd GPW postanowił wykluczyć z obrotu giełdowego z dniem 29 września 2019 r. wszystkie akcje Spółki oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "NL0012235980".

Dodatkowo, zgodnie z Uchwałą notowanie obrotu akcjami Spółki zostanie zawieszone począwszy od dnia 26 września 2019 r. Od tej daty zlecenia maklerskie na akcje Spółki nie będą przyjmowane.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-25Rafał PomorskiCFO