STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

FSG: Transakcje ze spółką zależną , Czwartek, 26 września 2019 (13:03)

Raport bieżący nr 41/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 26 września 2019 roku, Spółka skierowała do Spółki zależnej Kettenwerk Becker - Pruente GmbH (Niemcy), trzy zamówienia na łączną wartość 683,4 tys EUR, których przedmiotem są łańcuchy górnicze. W ramach współpracy pomiędzy spółkami, wartość jednostkowych kilkunastu zamówień w okresie od publikacji raportu bieżącego nr 21/2018 z dnia 11 czerwca 2018 roku do dnia dzisiejszego tj. 26 września 2019 roku wynosi (włączając powyższe zamówienia) 2.211,1 tys. EUR. Przedmiotem tych zamówień są łańcuchy górnicze.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-26Wiesław PiecuchWiceprezes Zarządu
2019-09-26Stanisław ŚwitułaProkurent