STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

TDX: Zawarcie umowy o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego, Czwartek, 26 września 2019 (13:15)

Zarząd Techmadex S.A. (?Spółka?) informuje, iż w dniu dzisiejszym zawarta została umowa (?Umowa?) z Premium Audyt sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

Przedmiotem Umowy jest badanie: jednostkowego sprawozdania finansowego Techmadex S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Techmadex S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 r. oraz za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 r.


Podstawa prawna: § 3 ust. 1, pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.Osoby reprezentujące spółkę:
Dariusz Gil - Prezes Zarządu