STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

SPK: Zmiany w składzie zarządu Spółki, Czwartek, 26 września 2019 (17:45)

Zarząd spółki Spark VC S.A. w Grodzisku Mazowieckim (Dalej: Spółka) informuje, że w dniu 25 września 2019 roku pan Paweł Jeleniewski złożył rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu Spółki.


W dniu 25 września 2019 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu z początkiem dnia 26 września 2019 roku pana Krzysztofa Żygowskiego do składu zarządu Spółki i powierzenia mu funkcji Prezesa Zarządu.


Kwestionariusz osobowy pana Krzysztofa Żygowskiego stanowi załącznik do niniejszego raportu.


Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.

Osoby reprezentujące spółkę:
Krzysztof Żygowski - Prezes Zarządu

Plik do pobrania