STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ATG: Informacja o wpływie wartości aktywów netto jednostki stowarzyszonej na wyniki Emitenta, Czwartek, 26 września 2019 (19:09)

Raport bieżący nr 21/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W związku z opublikowaniem w dniu 26 września 2019 r. przez jednostkę stowarzyszoną BoomBit S.A. (dalej: BoomBit) skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 6 miesięcy zakończonego 30 czerwca 2019 roku, w którym spółka wykazała stratę netto w kwocie 1.305 tys. zł. zarząd ATM Grupa S.A. (dalej: Emitent) informuje o wpływie wyników spółki BoomBit na wynik skonsolidowany Emitenta w tym samym okresie.

W sprawozdaniu skonsolidowanym Emitenta prezentowany jest udział w aktywach netto skonsolidowanego sprawozdania spółki BoomBit, w której Emitent posiada 30,08% udziału w kapitale zakładowym.

W wyniku emisji akcji serii C i debiutu spółki BoomBit na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie nastąpił wzrost aktywów netto (głównie kapitału ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej), a tym samym wartość udziału w inwestycjach rozliczanych metodą praw własności wzrósł o 6.371 tys. zł., natomiast wynik netto segmentu produkcji gier komputerowych za pierwsze półrocze br. wyniósł 5.086 zł.

Emitent opublikuje skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwsze półrocze br. w dniu 30 września 2019 r.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-26Grażyna GołębiowskaCzłonek Zarządu
2019-09-26Paweł TobiaszCzłonek Zarządu