STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

IMC: Raport półroczny IMC S.A. Skonsolidowany raport półroczny PS , Czwartek, 26 września 2019 (20:03)

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. USDw tys. EUR
półrocze / 2019półrocze /2018półrocze / 2019półrocze /
Revenue96 004 63 110
Operating profit/(loss)32 484 26 977
Profit/(loss) before income tax28 295 24 859
Net profit/(loss)27 582 24 329
Net cash flow from operating activity35 720 20 916
Net cash flow from investing activity(4 654)(3 937)
Net cash flow from financing activity(10 582)(3 746)
Total net cash flow20 484 13 233
Total assets334 744 240 928
Share capital59 59
Total equity156 950 138 418
Non-current liabilities93 816 24 840
Current liabilities83 978 77 670
Weighted average number of shares33 178 000 33 178 000
Profit/(loss) per ordinary share (in USD)0,83 0,73
Book value per share (in USD)4,72 4,16
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Plik do pobrania