STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

IMP: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej, Czwartek, 26 września 2019 (20:15)

Raport bieżący nr 20/2019

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Spółki Impera Capital ASI S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Emitent?, lub "Spółka?) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 26 września 2019 roku otrzymał w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1) w związku z art. 69 a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z poz. zm. (dalej ustawa o ofercie) zawiadomienie od Cezarego Gregorczuka, iż w dniu 17 września 2019 r. wskutek zarejestrowania zmian Statutu Spółki związanych z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki, o których Spółka informowała raportem bieżącym nr 17/2019 w dniu 23 września 2019 r. i którym powziął informację w dniu 23 września 2019 r. zmienił się jego udział w ogólnej liczbie głosów Spółki.

Przed powyższym zdarzeniem Cezary Gregorczuk posiadał 1.598.883 akcji Spółki, reprezentujących 17,01% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 1.598.883 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 17,01 % w ogólnej liczbie głosów.

W związku z zarejestrowaniem obniżenia kapitału zakładowego Spółki, Cezary Gregorczuk posiada obecnie 1.598.883 akcji Spółki, reprezentujących 20,42 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 1.598.883 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 20,42 % w ogólnej liczbie głosów.

Cezary Gregorczuk poinformował ponadto, że brak jest podmiotów zależnych od niego posiadających akcje Spółki oraz brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c. ustawy o ofercie oraz, że nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust.1 ustawy o ofercie.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-26Cezary GregorczukCzłonek Zarządu
2019-09-26Adam WojackiCzłonek Zarządu