STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

BER: Rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta, Czwartek, 26 września 2019 (20:45)

Zarząd Spółki BIOERG S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informacje od Pani Katarzyny Mielczarek - członka Rady Nadzorczej Emitenta o rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 26 września 2019 roku. Powodem rezygnacji są względy osobiste.


Podstawa prawna: §3 pkt 1 ust. 7 Załącznika do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Osoby reprezentujące spółkę:
Sławomir Karaszewski - Prezes Zarządu