STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

VIN: Oświadczenie KDPW o rejestracji akcji serii K Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A., Czwartek, 26 września 2019 (21:54)

Raport bieżący nr 27/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. informuje, że w dniu 25 września 2019 r. otrzymał Oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW?) z dnia 24 września 2019 r., w którym poinformowano iż, podjęta została decyzja o zarejestrowaniu w KDPW 48.062 (czterdziestu ośmiu tysięcy sześćdziesięciu dwóch) akcji zwykłych na okaziciela serii K Spółki Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł każda oraz oznaczeniu ich kodem PLVNDEX00013. Rejestracja akcji serii K nastąpi w terminie 3 dni od otrzymania przez Krajowy Depozyt decyzji o wprowadzeniu ww. akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Emitenta oznaczone ww. kodem ISIN, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-26Piotr KuchnoCzłonek Zarządu