STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

DBC: Udzielenie pożyczki Goodyear S.A., Piątek, 27 września 2019 (09:51)

Raport bieżący nr 27/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. z siedzibą w Dębicy ("Spółka?), informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka zawarła z Goodyear S.A. z siedzibą w Colmar-Berg, Luxemburg, ("Goodyear?) umowę pożyczki, zgodnie z którą Spółka udzieliła Goodyear pożyczki o wartości 70 mln zł. Termin spłaty pożyczki został ustalony na dzień 25 września 2020 r. Oprocentowanie pożyczki w skali roku jest równe sumie [WIBOR1Y + 0,1% marży], a więc obecnie wynosi 1,95% w skali roku.

Umowa pożyczki przewiduje zarówno prawo Goodyear do dokonania wcześniejszej spłaty, jak i prawo Spółki do żądania wcześniejszej spłaty. Spłata pożyczki jest zabezpieczona gwarancją The Goodyear Tire & Rubber Company z siedzibą w Akron w Ohio, USA, podmiotu pośrednio dominującego nad Spółką.

W związku z terminową spłatą w dniu 27 września 2019 r. wcześniejszej pożyczki udzielonej w kwocie nominalnej 70 mln zł (podana kwota nie uwzględnia naliczonych i spłaconych odsetek) przez Spółkę Goodyear (o której udzieleniu i terminie spłaty Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 25/2018 z dnia 27 września 2018 r.), całkowita wartość pożyczek udzielonych na chwilę obecną Goodyear wynosi 225 mln zł (kapitał, nie uwzględniając należnych odsetek).

Goodyear S.A. jest podmiotem pośrednio dominującym Spółki i poprzez Spółkę Goodyear Holdings S.?r.l posiada pośrednio 87,251% akcji Spółki. Zawarcie przedmiotowej Umowy zostało uznane za informację poufną ze względu na jej wartość oraz na fakt udzielenia jej podmiotowi pośrednio dominującemu.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-27Leszek SzafranPrezes Zarządu, Dyrektor ds. Sprzedaży
2019-09-27Ireneusz MaksymiukCzłonek Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych