STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

FRO: Zmiany funkcji w Zarządzie Spółki, Piątek, 27 września 2019 (12:03)

Raport bieżący nr 24/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Podstawa Prawna:

Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Zarząd FERRO S.A. ("Spółka?) informuje, iż powziął w dniu dzisiejszym informację o podjęciu przez Radę Nadzorczą Spółki uchwał, na podstawie których z dniem 1 października 2019 r.:

- funkcja Prezesa Zarządu Spółki została powierzona Panu Wojciechowi Gątkiewiczowi, dotychczas pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki;

- Pani Anecie Raczek, pełniącej dotychczas funkcję Prezesa Zarządu Spółki, powierzono funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-27Aneta RaczekPrezes Zarządu
2019-09-27Olga PanekWiceprezes Zarządu