STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ENP: Podpisanie aneksu do umowy , Piątek, 27 września 2019 (14:24)

Raport bieżący nr 18/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Spółki Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr RB 10/2017 z dnia 23.06.2017 r. oraz raportu bieżącego nr 66/2018 z dnia 15.11.2018 r informuje, iż w dniu 27-09-2019 roku do Spółki wpłynął obustronnie podpisany Aneks nr 2 do Umowy z TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna, której przedmiotem jest "Modernizacja GPZ 110/15 kV Szczekociny dla TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie w trybie pod klucz (zaprojektuj i wybuduj)?, którym Strony, z przyczyn od nich niezależnych, przesunęły termin realizacji Umowy do dnia 20.03.2020 r. Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-27Tomasz MichalikPrezes Zarządu