STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PTH: Rezygnacja osoby zarządzającej , Piątek, 27 września 2019 (17:21)

Raport bieżący nr 27/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd PRIMETECH S.A. ("Emitent") działając na podstawie § 5 pkt 4 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757 z dnia 2018.04.20), zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym, tj. w dniu 27 września 2019 r. Pani Beata Zawiszowska złożyła rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu Emitenta, ze skutkiem na dzień 30 września 2019 r. (tj. ze skutkiem na koniec tego dnia), bez podania przyczyn rezygnacji.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-27Jakub DzierzęgaWiceprezes Zarządu
2019-09-27Alina MazurczykProkurent