STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ARR: Uchwała Zarządu Arteria S.A. w sprawie zmiany warunków emisji obligacji serii G, Piątek, 27 września 2019 (21:36)

Raport bieżący nr 11/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Arteria S.A. ("Spółka?) informuje, że w dniu dzisiejszym podjął uchwałę w sprawie zmiany warunków emisji obligacji serii G. Zmiana warunków emisji obligacji serii G polega na wydłużeniu terminu wykupu obligacji, który został ustalony na dzień 17 stycznia 2020 roku. Spółka uzyskała pisemną zgodę posiadacza wszystkich obligacji na wskazaną wyżej zmianę warunków emisji.

Informacja o warunkach emisji obligacji serii G została podana do wiadomości publicznej w dniu 27 września 2016 roku (raport bieżący10/2016). Emisja została przeprowadzona w ramach Programu Emisji Obligacji ogłoszonego w 2010 roku, na podstawie uchwały Zarządu Arteria S.A. nr 1/09/2016 roku z dnia 20 września 2016 roku (z późniejszymi zmianami), zgodnie z którą wyemitowano 7.000 sztuk obligacji serii G o wartości nominalnej 1.000 zł każda. Środki pozyskane z emisji obligacji serii G zostały przeznaczone głównie na optymalizację struktury finansowania działalności Spółki poprzez spłatę wcześniejszych zobowiązań o wyższym oprocentowaniu.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-27Marcin Marzec Prezes Zarządu
2019-09-27Sebastian Pielach Wiceprezes Zarządu