STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

DDI: Przyznanie dofinansowania w ramach konkursu GameINN, Poniedziałek, 30 września 2019 (08:57)

Raport bieżący nr 16/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie, dalej zwanej Spółką, podaje do wiadomości, że powziął informację o przyznaniu Spółce w ramach Programu sektorowego GameINN, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 działanie 1.2 "Sektorowe programy B+R? POIR 2014-2020, dofinansowania w wysokości 5.274.900,00 zł na realizację projektu pn. "Opracowanie systemu narracyjnego do tworzenia gier fabularnych przy użyciu silnika Unity?. Koszt całkowity projektu wynosi: 7.941.750,00 zł.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-30Michał MielcarekPrezes Zarządu