STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

HEL: Zmiana nazwiska członka Rady Nadzorczej, Poniedziałek, 30 września 2019 (12:18)

Raport bieżący nr 23/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 12/2017 z dnia 15 grudnia 2017 r. oraz 16/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. Zarząd HELIO S.A. informuje, że w dniu 30 września 2019 roku Spółka otrzymała od członka Rady Nadzorczej HELIO S.A. - Pani Magdaleny Okoń dotychczas posługującej się nazwiskiem Żochowska powiadomienie o przedmiotowej zmianie nazwiska.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-30 Leszek Wąsowicz Prezes Zarządu