STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MSP: Podpisanie aneksu do umowy o Gwarancje Ubezpieczeniowe., Poniedziałek, 30 września 2019 (14:45)

Raport bieżący nr 24/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Mostostal Płock S.A. ("Spółka"), po otrzymaniu stosownych dokumentów, informuje o podpisaniu Aneksu nr 1 do Umowy Generalnej o gwarancje ubezpieczeniowe z dnia 18.07.2019 r. zawartej z UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, której przedmiotem jest udzielenie gwarancji ubezpieczeniowych zapłaty wadium, należytego wykonania kontraktu, właściwego usuniecia wad i usterek oraz zwrotu zaliczki. O zawarciu Umowy Spółka informowała Raportem bieżącym nr 22/2019 z dnia 29.07.2019 r.

Aneks zwiększa maksymalny limit kwotowy do wysokości 3 000 000,00 PLN.

Pozostałe postanowienia Umowy Generalnej nie ulegają zmianie.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-30Robert KowalskiCzłonek Zarządu
2019-09-30Krzysztof BartczakProkurent