STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

VAR: Pozyskanie dofinansowania dla projektu przez Spółkę zależną, Poniedziałek, 30 września 2019 (15:27)

Raport bieżący nr 13/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Varsav Game Studios S.A. (dalej: "Spółka", "Emitent"), informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o przyznaniu spółce zależnej od Emitenta, tj. Ovid Works S.A., dofinansowania na realizację Projektu pt. "Innowacyjny model rozgrywki on-line oparty o współdziałanie graczy z wykorzystaniem konceptu "zdrajcy", w ramach Programu sektorowego GameINN, finansowanego ze środków Działania 1.2 "Sektorowe programy B+R".

Projekt będzie realizowany wspólnie z Realms Distribution Sp. z o.o. Rekomendowana kwota dofinansowania na ww. projekt wynosi 3.769.206,10 zł, co stanowi 75,14 proc. całkowitej kwoty wydatków kwalifikowanych projektu.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-30Konrad MroczekPrezes ZarząduKonrad Mroczek