STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

WIK: Zawarcie istotnej umowy , Poniedziałek, 30 września 2019 (15:39)

Raport bieżący nr 27/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

WIKANA S.A. ("Pożyczkobiorca?, "Spółka?) informuje o zawarciu w dniu 30 września 2019 r. z SANWIL HOLDING S.A. ("Pożyczkodawca?) umowy pożyczki na kwotę 5 mln zł. Termin spłaty kwoty pożyczki, powiększonej o odsetki umowne, został ustalony do dnia 28 października 2019 r., przy czym Spółka jest uprawniona do wcześniejszego zwrotu całości lub części kwoty pożyczki. Zabezpieczenie pożyczki stanowi weksel własny z wystawienia Pożyczkobiorcy.

Umowa nie przewiduje kar umownych oraz nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu, a pozostałe jej warunki nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-30Piotr KwaśniewskiPrezes Zarządu
2019-09-30Paweł ChołotaCzłonek Zarządu