STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

AIT: Informacja o aktualnej strukturze akcjonariatu Aiton Caldwell Spółka Akcyjna, Poniedziałek, 30 września 2019 (16:15)

Zarząd Aiton Caldwell Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku [dalej: Emitent, Spółka] przekazuje do publicznej wiadomości informację o aktualnej strukturze akcjonariatu Spółki:


Dane Akcjonariusza / Liczba akcji / udział w kapitale zakładowym Spółki / udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki


Krzysztof Malicki 2.575.200 / 20,70% / 20,70%

Ryszard Wojnowski 1.946.549 / 15,65% / 15,65%

Katarzyna Bednarska 1.092.346 / 8,78% / 8,78%

Marek Bednarski 999.303 / 8,03% / 8,03%

Pozostali akcjonariusze 5.824.610 / 46,83% / 46,83%


Podstawa prawna: § 15a Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
Osoby reprezentujące spółkę:
Rafał Pietrzak - Prezes Zarządu