STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

SGN: Aktualizacja informacji nt. sporu sądowego z podwykonawcą , Poniedziałek, 30 września 2019 (22:06)

Raport bieżący nr 37/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 47/2016 dotyczącego m.in. roszczeń podwykonawcy z którym Sygnity S.A. współpracowała w związku z wieloletnim projektem z zakresu administracji publicznej realizowanym przez Spółkę (?Kontrahent?) oraz informacji publikowanych w raportach okresowych w zakresie sporu prawnego z Kontrahentem, Zarząd Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Emitent?, "Spółka?) informuje, iż w dniu 30 września 2019 roku Emitent otrzymał pismo, z którego wynika, że Kontrahent rozszerza pierwotne roszczenie wobec Spółki w kwocie ok. 7,6 mln zł z tytułu umowy podwykonawczej ("Postępowanie?) o kwotę ok. 5,4 mln zł.

Zgodnie z otrzymanym pismem ww. kwota ok. 5,4 mln zł obejmuje należności Kontrahenta, które jego zdaniem powstały w okresie od dnia wytoczenia Postępowania do dnia rozwiązania umowy podwykonawczej, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 33/2017, tj. do 10 kwietnia 2017 roku.

Jednocześnie Spółka dokona szczegółowej analizy otrzymanego w dniu dzisiejszym rozszerzenia roszczenia Kontrahenta, a o kolejnych istotnych etapach postępowania Emitent będzie informował w trybie właściwych raportów.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-30Mariusz JurakWiceprezes Zarządu
2019-09-30Inga JędrzejewskaCzłonek Zarządu ds. Finansowych