STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

WIK: Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości inwestycyjnej, Wtorek, 1 października 2019 (13:24)

Raport bieżący nr 28/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd WIKANA S.A. (dalej: Emitent) informuje o zawarciu przez Emitenta w dniu 1 października 2019 r. z Gminą Miejską Świdnik umowy sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej w Świdniku o powierzchni 1,7014 ha.

Wartość Umowy została określona na kwotę 6 670 tys. zł netto.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego rodzaju umowach.

Nabyta nieruchomość zostanie przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-01Piotr KwaśniewskiPrezes Zarządu
2019-10-01Paweł ChołotaCzłonek Zarządu