STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

CNT: Informacja o sprzedaży lokali usługowych i lokali mieszkalnych za III kwartał 2019 roku w ramach działalności deweloperskiej., Wtorek, 1 października 2019 (13:57)

Raport bieżący nr 31/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu ("Emitent?, "Spółka?) informuje, iż po zakończeniu w dniu 01.10.2019 r. agregacji danych cząstkowych spółka zależna Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna spółka komandytowa ("spółka zależna?) przekazała Emitentowi informację nt. wyników sprzedaży lokali usługowych i lokali mieszkalnych w ramach inwestycji deweloperskiej Nowa 5 Dzielnica w Krakowie. Proces sprzedaży w ramach ww. inwestycji został rozpoczęty w marcu 2017 r.

Emitent informuje, iż spółka zależna w III kwartale 2019 roku zawarła 90 umów deweloperskich i umów przedwstępnych sprzedaży lokali mieszkalnych i lokali usługowych. W III kwartale 2019 roku spółka zależna zawarła 5 umów przenoszących własność lokali mieszkalnych oraz 1 umowę przenoszącą własność lokalu usługowego.

Narastająco od początku roku do końca III kwartału 2019 roku Spółka Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna spółka komandytowa zawarła 246 umów deweloperskich i przedwstępnych. Narastająco od początku roku do końca III kwartału 2019 roku spółka zależna zawarła 14 umów przenoszących własność lokali mieszkalnych oraz 5 umów przenoszących własność lokali usługowych.

Ponadto na dzień 30 września 2019 roku spółka zależna była stroną 24 umów rezerwacyjnych, które wymagają przekształcenia w umowy deweloperskie.

Liczba lokali, które zostaną rozpoznane w wyniku finansowym Grupy za okres od 1 stycznia do 30 września 2019 r. wyniesie 19 sztuk (14 lokali mieszkalnych i 5 lokali usługowych). Zgodnie z polityką rachunkowości Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna spółka komandytowa, spółka zależna uznaje, że transfer ryzyk, kontroli i korzyści następuje w chwili podpisania aktu notarialnego przenoszącego własność nabywanej nieruchomości. W momencie rozpoznania przychodów ze sprzedaży spółka zależna rozpoznaje i przypisuje techniczny koszt wytworzenia danej powierzchni, pomniejszając zapasy w proporcji udziału sprzedawanego lokalu w łącznym metrażu sprzedawanych lokali.

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR ? informacje poufne.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-01Jacek TaźbirekPrezes Zarządu