STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

KPL: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A., Wtorek, 1 października 2019 (14:42)

Raport bieżący nr 10/2019

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Kino Polska TV S.A. ("Spółka?) zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ("ZWZ?):

- termin NWZ: 28 października 2019 r., godz. 11:00,

- miejsce NWZ: ul. Puławska 435A, Warszawa.

Treść ogłoszenia wraz z porządkiem obrad NWZ oraz projekty uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-01Bogusław Kisielewski Prezes Zarządu
2019-10-01Marcin KowalskiCzłonek Zarządu

Plik do pobrania