STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PTH: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta , Wtorek, 1 października 2019 (14:51)

Raport bieżący nr 29/2019

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Działając na podstawie § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757 z dnia 2018.04.20) Zarząd PRIMETECH S.A. (dalej: Emitent) przekazuje ogłoszenie o zwołaniu na dzień 4 listopada 2019 r. na godzinę 12:00 w Katowicach, ul. Armii Krajowej 51, (budynek Zarządu Famur), Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta.

W załączeniu Emitent przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-01Jakub DzierzęgaWiceprezes Zarządu
2019-10-01Alina Mazurczyk Prokurent

Plik do pobrania