STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

EMM: Rezygnacja osoby zarządzającej, Wtorek, 1 października 2019 (15:05)

Zarząd Emmerson Realty S.A. (dalej "Spółka") informuje, iż otrzymał rezygnację pana Krzysztofa Czwartkiewicza z funkcji Członka Zarządu Spółki wraz z dniem 30 września 2019 r. Zarząd oraz Rada Nadzorcza Spółki dziękują panu Krzysztofowi Czwartkiewiczowi za Jego zaangażowanie i pracę, którą wniósł w okresie sprawowania funkcji Członka Zarządu.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.Osoby reprezentujące spółkę:
Marek Krajewski - Prezes Zarządu