STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PTH: Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia Emitenta z innym podmiotem ? PBSz 1 sp. z o.o., Wtorek, 1 października 2019 (15:09)

Raport bieżący nr 31/2019

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd PRIMETECH S.A. ("Emitent", ?Spółka Przejmująca?) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2019 z dnia 20 sierpnia 2019 r. oraz 26/2019 z dnia 23 września 2019 r. zawiadamia po raz pierwszy o zamiarze połączenia Emitenta, jako Spółki Przejmującej, ze spółką 100% zależną Emitenta ? PBSZ 1 sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (jako Spółką Przejmowaną).

Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-01Jakub DzierzęgaWiceprezes Zarządu
2019-10-01Alina MazurczykProkurent

Plik do pobrania