STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

GPW: Powołanie członka Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Wtorek, 1 października 2019 (17:06)

Raport bieżący nr 24/2019

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW?, "Spółka?) informuje, że w dniu 1 października 2019 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GPW powołało Pana prof. Krzysztofa Jajugę w skład Rady Giełdy od dnia 1 października 2019 r.

W załączeniu Spółka przekazuje CV nowo powołanego Członka Rady Giełdy.

Zgodnie z oświadczeniem przekazanym przez Pana prof. Krzysztofa Jajugę nie prowadzi on w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do GPW, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto, zgodnie z oświadczeniem nowo powołanego Członka Rady Giełdy, nie figuruje on w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy KRS.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-01Jacek FotekWiceprezes Zarządu
2019-10-01Dariusz KułakowskiCzłonek Zarządu

Plik do pobrania