STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ACT: Zatwierdzenie spisu wierzytelności przez Sędziego - komisarza, Wtorek, 1 października 2019 (17:18)

Raport bieżący nr 48/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 60/2018 Zarząd ACTION S.A. w restrukturyzacji (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 01 października 2019 r. powziął wiadomość o wydaniu w dniu 11 września 2019 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, postanowienia mocą którego Sędzia ? komisarz, na podstawie art. 98 ust. 3 ustawy Prawo restrukturyzacyjne, zatwierdził drugi uzupełniający spis wierzytelności złożony przez Zarządcę w dniu 25 października 2018 r.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-01 Piotr Bieliński
2019-10-01 Sławomir Harazin