STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

GPW: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 1 października 2019 r., Wtorek, 1 października 2019 (17:36)

Raport bieżący nr 25/2019

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW?) przedstawia w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GPW w dniu 1 października 2019 roku.

Jednocześnie GPW przekazuje w załączeniu treść projektu uchwały, która była poddana pod głosowanie, a nie została podjęta na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GPW w dniu 1 października 2019 r.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6, 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-01Jacek FotekWiceprezes Zarządu
2019-10-01Dariusz KułakowskiCzłonek Zarządu

Plik do pobrania