STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

CNT: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ CNT S.A. w dniu 1 października 2019 roku., Środa, 2 października 2019 (10:03)

Raport bieżący nr 32/2019

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu ("Spółka?) przekazuje niniejszym wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CNT S.A. w dniu 1 października 2019 roku ("NWZ?) z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na NWZ i w kapitale zakładowym Spółki.

W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 1 października 2019 roku uczestniczył jeden akcjonariusz Spółki - FIP 11 FIZ Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie, posiadający 4.622.740 akcji z ogólnej liczby 9.090.000 akcji w Spółce, dających 4.622.740 głosów na NWZ stanowiących 100% głosów na NWZ oraz uprawniających do 54,39% głosów w ogólnej liczbie głosów z akcji w Spółce oraz stanowiących 50,86% udziału w kapitale zakładowym Spółki.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 623).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-02Jacek TaźbirekPrezes Zarządu