STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

IMS: Uchwała GPW w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii C, Środa, 2 października 2019 (13:27)

Raport bieżący nr 44/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd IMS S.A. ("Spółka?) informuje, iż 1 października 2019 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 1038/2019 w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki ("Uchwała?).

Z treści Uchwały wynika, iż Zarząd Giełdy:

- dopuścił do obrotu giełdowego na rynku równoległym 500.500 (pięćset tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki, o wartości nominalnej 0,02 zł (dwa grosze) każda,

- postanowił wprowadzić z dniem 4 października 2019 r. do obrotu giełdowego na rynku równoległym opisane powyżej akcje Spółki, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 4 października 2019 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLINTMS00019?.

Ww. akcje serii C zostały wyemitowane przez Spółkę w ramach "Programu Motywacyjnego III na lata 2018 -2020? i objęte przez beneficjentów Programu w dniach 5 i 18 czerwca 2019 roku. Akcje objęte są zakazem zbywania (lock ? up) przez okres 12 miesięcy od ich objęcia.

Podstawa prawna szczegółowa:

§17 ust. 1 pkt 2 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-02Piotr BielawskiWiceprezes Zarządu
2019-10-02Dariusz LichaczWiceprezes Zarządu