STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

WLT: Zawarcie aneksu do umowy ramowej z Scania Peter LLC z siedzibą w Petersburgu, Środa, 2 października 2019 (16:03)

Raport bieżący nr 23/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2018 z dnia 10 października 2018 r. dotyczącego zawarcia aneksu do umowy ramowej ze Scania Peter LLC z siedzibą w Petersburgu ("Odbiorca?) na dostawę komponentów, części do montażu pojazdów oraz opcjonalnego wyposażenia ("Umowa?), o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 3/2017 z dnia 28 lutego 2017 r., Zarząd Wielton S.A. ("Spółka?) informuje, że w dniu 2 października 2019 r. wpłynął do Spółki obustronnie podpisany kolejny aneks ("Aneks?) do Umowy określający jej wartość do końca 2020 r.

Zgodnie z zawartym Aneksem Spółka na podstawie jednostkowych zamówień składanych przez Odbiorcę zrealizuje w okresie od początku obowiązywania Umowy tj. od marca 2017 r. do końca grudnia 2020 r. dostawy produktów o łącznej maksymalnej wartości 25 mln euro. Aneks potwierdza również przedłużenie okresu obowiązywania Umowy do 31 grudnia 2020 r. Pozostałe warunki Umowy opisane w ww. raporcie bieżącym nr 3/2017 pozostają bez zmian. Na dzień dzisiejszy wartość zrealizowanych w ramach Umowy zamówień wynosi 15 mln euro.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-02Mariusz Golec Prezes ZarząduMariusz Golec
2019-10-02Tomasz Śniatała Wiceprezes ZarząduTomasz Śniatała