STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

SWG: Rozliczenie Programu Motywacyjnego 2018-2020 za rok obrotowy 2018, Środa, 2 października 2019 (16:33)

Raport bieżący nr 15/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd SECO/WARWICK S.A. ("Spółka?) informuje, że w dniu dzisiejszym, działając na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 21 oraz Rady Nadzorczej Spółki nr 1/2019 z dnia 5 czerwca 2019 roku, o których Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 12/2019 ? w sprawie weryfikacji realizacji Celów Rocznych Beneficjentów Programu Motywacyjnego za rok obrotowy 2018 - Spółka w ramach rozliczenia Programu Motywacyjnego za 2018 rok zawarła umowy nabycia akcji własnych z osobami objetymi Programem Motywacyjnym w łącznej ilości 132.057 sztuk.

Akcje zostały sprzedane beneficjentom Programu Motywacyjnego za cenę wynoszącą 1,50 PLN (słownie: jeden złoty pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję.

Sprzedane akcje własne stanowią 1,28% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do 132.057 głosów, które stanowią 1,28% wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu. Po ich zbyciu Spółka będzie w posiadaniu 364.277 akcji własnych, które będą stanowić 3,54% kapitału zakładowego oraz 3,54% wszystkich głosów na jej Walnym Zgromadzeniu.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-02Sławomir WoźniakPrezes Zarządu
2019-10-02Piotr WalasekCzłonek Zarządu