STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ELB: Zawarcie aneksu do umowy z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A., Środa, 2 października 2019 (16:54)

Raport bieżący nr 118/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 107/2019 z dnia 19 września 2019 r. w sprawie zawarcia z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. ["Bank"] aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym ["Umowa"] jak również informacji nt. podpisania kolejnej umowy zmieniającej do umowy w sprawie finansowania działalności Spółki ["Umowa w sprawie finansowania"], Zarząd ELEKTROBUDOWA SA ["Spółka", "Emitent"] informuje, że w dniu 2 października 2019 roku otrzymał obustronnie podpisany aneks do Umowy z Bankiem, którego zgodnie z ustaleniami stron, postanowienia wchodzą w życie i wiążą strony od dnia 30 września 2019 roku. Na mocy przedmiotowego aneksu termin udostępnienia limitu w rachunku bieżącym został określony do dnia 30 października 2019 r., jako data ostatecznej spłaty kredytu [dotychczas był to 30 września 2019 r.].

Pozostałe postanowienia Umowy nie uległy zmianie.

Zawarcie przedmiotowego aneksu związane jest z dostosowaniem warunków współpracy z Bankiem do aktualnie obowiązujących postanowień Umowy w sprawie finansowania [Raport bieżący nr 117/2019].


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-02Adam ŚwigulskiWiceprezes Zarządu
2019-10-02Hubert StaszewskiCzłonek Zarządu