STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

LRQ: Zawarcie transakcji sprzedaży mniejszościowego pakietu akcji Nextbike Polska S.A. , Środa, 2 października 2019 (17:57)

Raport bieżący nr 23/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent?) informuje, że w dniu 2 października 2019 roku Emitent dokonał w ramach transakcji pakietowej na rynku NewConnect sprzedaży 10.000 akcji zwykłych na okaziciela ("Akcje?) Nextbike Polska S.A. ("Nextbike Polska?), stanowiących 0,9337% w kapitale zakładowym Nextbike Polska oraz 0,5522% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Nextbike Polska. Łączna cena sprzedaży Akcji wyniosła 310 000,00 zł.

W wyniku zawartej transakcji pakiet akcji Nextbike Polska posiadany bezpośrednio przez Emitenta wynosi 9.919 akcji, stanowiących 0,9261% w kapitale zakładowym Nextbike Polska oraz 0,5478% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Nextbike Polska. Jednocześnie pakiet akcji Nextbike Polska posiadany przez LARQ Growth Fund I FIZ nie uległ zmianie i wynosi 717 261 akcji, stanowiących 67% w kapitale zakładowym Nextbike Polska oraz 70,3% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Nextbike Polska.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-02Krzysztof PrzybyłowskiPrezes ZarząduKrzysztof Przybyłowski
2019-10-02Małgorzata DzięciołCzłonek ZarząduMałgorzata Dzięcioł