STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

WIK: Zmiana warunków emisji obligacji spółki zależnej, Środa, 2 października 2019 (18:51)

Raport bieżący nr 30/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 42/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r., skorygowanego raportem bieżącym nr 42/2018/K z dnia 21 grudnia 2018 r., dotyczącego obligacji serii B (Obligacje), wyemitowanych przez spółkę zależną: WIKANA MERITUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością CORYLUS S.K.A. (Spółka), oraz wcześniejszych raportów w tym zakresie, Zarząd WIKANA S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 2 października 2019 r. przez Spółkę podpisanych przez jedynego Obligatariusza, posiadającego Obligacje, stosownych dokumentów dotyczących zmiany warunków emisji Obligacji polegającej na zmianie terminu wykupu 10 000 Obligacji z określonego na dzień 30 września 2019 r. na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz na aktualizacji zapisów wynikających z powyższej zmiany. Pozostałe warunki emisji Obligacji nie uległy zmianie.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-02Piotr KwaśniewskiPrezes Zarządu
2019-10-02Paweł ChołotaCzłonek Zarządu