STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

GOB: Gobarto S.A. ? Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę blisko związaną z Przewodniczącym i członkami Rady Nadzorczej , Czwartek, 3 października 2019 (11:48)

Raport bieżący nr 20/2019

Podstawa Prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd Gobarto S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent) informuje o otrzymaniu od CEDROB S.A. z siedzibą w Ujazdówku (dalej: CEDROB), drogą e-mailową w dniu 03 października 2019 roku Powiadomienia o transakcji na akcjach Emitenta dokonanej przez CEDROB.

CEDROB jest podmiotem blisko związanym z panem Andrzejem Goździkowskim, który pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta oraz panem Włodzimierzem Bartkowskim, panem Aleksandrem Koźlakiewiczem i panem Andrzejem Śliwińskim, którzy pełnią funkcje członków Rady Nadzorczej Emitenta.

Zgodnie z Powiadomieniem CEDROB, w wyniku transakcji pakietowej z dnia 02 października 2019 roku, dokonanej na GPW, XWAR nabył 31 625 (słownie: trzydzieści jeden tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) sztuk akcji Emitenta w cenie: 7,00 (słownie: siedem) złotych za jedną akcję.

Powiadomienie zostało sporządzone w oparciu o art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE i stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-03Marcin Śliwińskiprezes zarządu
2019-10-03Rafał Oleszakwiceprezes zarządu

Plik do pobrania