STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

IMS: Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji serii C , Czwartek, 3 października 2019 (12:39)

Raport bieżący nr 45/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd IMS S.A. ("Spółka?) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał Komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW?), w którym poinformowano, że zgodnie z Decyzją KDPW Nr 765/2019 z dnia 20 września 2019 r., w dniu 4 października 2019 r. w KDPW nastąpi rejestracja 500.500 (pięciuset tysięcy pięciuset) akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki IMS S.A. o wartości nominalnej 0,02 zł (dwa grosze) każda i oznaczenie ich kodem PLINTMS00019.

Podstawa prawna:

§17 ust.1 pkt 3 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-03Piotr BielawskiWiceprezes Zarządu
2019-10-03Dariusz LichaczWiceprezes Zarządu