STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

SGN: Aktualizacja informacji nt. sporu sądowego z podwykonawcą, Czwartek, 3 października 2019 (16:48)

Raport bieżący nr 38/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 37/2019 dotyczącego rozszerzenia przez podwykonawcę ("Kontrahent?) pierwotnego roszczenia wobec Sygnity S.A. z tytułu umowy podwykonawczej, Zarząd Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Emitent?, "Spółka?) informuje, iż w dniu 3 października 2019 roku Emitent otrzymał pismo Kontrahenta, z którego wynika, że Kontrahent rozszerza o kwotę ok. 13,2 mln zł roszczenie przeciwko Spółce w kolejnym z postępowań o zapłatę wynagrodzenia z tytułu umowy podwykonawczej (pierwotna kwota roszczenia wynosiła ok. 16,9 mln zł) ("Postępowanie?).

Zgodnie z otrzymanym pismem ww. kwota ok. 13,2 mln zł obejmuje należności Kontrahenta, które jego zdaniem powstały w okresie od dnia wytoczenia Postępowania do dnia rozwiązania umowy podwykonawczej, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 33/2017, tj. do 10 kwietnia 2017 roku.

Spółka dokona szczegółowej analizy otrzymanego w dniu dzisiejszym rozszerzenia roszczenia Kontrahenta. O kolejnych istotnych etapach Postępowania Emitent będzie informował w trybie właściwych raportów.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-03Mariusz JurakWiceprezes Zarządu
2019-10-03Inga JędrzejewskaCzłonek Zarządu ds. Finansowych