STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PUE: Zawarcie aneksu do umowy kredytowej, Czwartek, 3 października 2019 (17:09)

Raport bieżący nr 28/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie ("Emitent?) przekazuje niniejszym informację o otrzymaniu podpisanego aneksu do Umowy o MultiLinię z dnia 12 marca 2015 r., zawartej pomiędzy Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank?) a Stolbud Włoszczowa S.A., Stolbud Pszczyna S.A. i Kortrak Sp. z o.o. ("Kredytobiorcy), do której Emitent przystąpił po stronie Kredytobiorców na mocy aneksu z dnia 30 czerwca 2017 r. Emitent przekazywał informacje na temat powyższej umowy raportami bieżącymi: nr 15/2017, nr 18/2018, nr 28/2018, nr 38/2018, nr 21/2019.

Na mocy przedmiotowego aneksu przedłużono do dnia 31 października 2019 r. termin dostępności oraz całkowitej spłaty udzielonego kredytu. Ponadto do dnia 31 października 2019 r. przedłużono okres, w którym Bank zobowiązał udzielać określonych gwarancji na podstawie dyspozycji składanych przez Emitenta i pozostałych Kredytobiorców w ramach przysługujących im limitów.

Pozostałe zmiany, które zostały wprowadzone do powyższej umowy na mocy przedmiotowego aneksu, dotyczą warunków nieodbiegających od powszechnie stosowanych w tego rodzaju umowach.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-03Tomasz GajosV-ce Prezes Zarządu
2019-10-03Iwona DoboszCzłonek Zarządu