STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

BIO: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy , Czwartek, 3 października 2019 (18:48)

Raport bieżący nr 26/2019

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd BIOTON S.A. ("Spółka?) działając na podstawie art. 397, 398 i 399 § 1, w związku z art. 402(1) § 1 i 2 oraz 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 31 października 2019 r., o godz.10.00, w lokalu Emitenta pod adresem: Macierzysz, ul. Poznańska 12, 05-850 Ożarów Mazowiecki.

Treść ogłoszenia o zwołaniu zgromadzenia wraz z projektami uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-03 Robert Neymann Prezes Zarządu
2019-10-03 Adam Polonek Członek Zarządu

Plik do pobrania